ZMENA trás a časov štartov

Na tratiach LEJZI, SENZI a ÍZI došlo k vynútenej zmene. Keďže sme neobdržali súhlas jedného z vlastníkov, museli sme zmeniť trasy tak, aby neprechádzali cez pozemky dotknutého vlastníka. Zmena sa dotýka trás LEJZI, SENZI a ÍZI. Je to po prvom stúpaní v doline Medzi hory (cca 6-ty kilometer). Po vystúpaní na hrebeň (pod vedením vysokého napätia sa nebude odbočovať doprava do zjazdu cez les a po lúke do Lopušnej doliny, ale bude sa pokračovať rovno (po vrstevnici). Krátkym technickým žľabom sa trasa napojí na asfaltovú cestu vedúcu z doliny Vápenica do Lopušnej doliny. Po tejto asfaltovej ceste budú cyklisti pokračovať zjazdom až na križovatku v Lopušnej doline, kde sa napoja na pôvodnú trasu. Táto zmena je už na webovej stránke v mapách zrealizovaná.

POZOR!
Keby sa niekto z trasy ÍZI zdržal (napríklad z dôvodu technickej poruchy) a meškal by v Lopušnej doline viac ako 1/2 hodiny, mohlo by sa stať, že v tomto novom asfaltovom zjazde by mohol stretávať pretekárov z rodinnej trasy DEJZI. Trasa DEJZI ide v tomto mieste v protismere do doliny Vápenica. Buďte v takomto prípade mimoriadne opatrní a ohľaduplní!

Z uvedeného dôvadu zmeny trasy sma museli zmeniť aj časy štartov kategórií ÍZI a DEJZI. Aktuálne sú štarty naplánované takto:

1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2 HORAL Senzi Svit – areál Koliba Štart: 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00 zmena!, Cieľ od 11:30 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00 zmena!, Cieľ od 11:45 do 13:00
Translate »