Už iba do tejto stredy znížené štartovné – neváhajte

Už veru nie je čas riešiť kto je kto. Len do tejto stredy (9.8.2023) platí druhá úroveň zníženého štartovného. Potom už iba na mieste, v kancelárii pretekov, za plné ceny. Takže je potrebné neváhať a bezodkladne seba a aj partnera(ov) prihlásiť a aj včas zaplatiť štartovné.

 

ŠKODA HORAL MTB maratón 2023 štartovné

Trasa Úhrada do 7.7.2023 Úhrada od 8.7. do 9.8. 2023*** Úhrada v deň štartu 12.8.2023  
KREJZI 35,-€ 45,-€ 55,-€  
LEJZI (max 300 účastníkov) 29 € 39 € 49 €  
SENZI + eBIKE SENZI (max 400 účastníkov) 29 € 39 € 49 €  
ÍZI (max. 150 účastníkov) 25 € 33 € 39 €  
DEJZI (rodič + 1. dieťa) (max. 150 účastníkov) 15 € 19 € 27 €  
DEJZI (2. a ďalšie dieťa) 10 € 10 € 10 €  
Za druhé a každé ďalšie dieťa je doplatok 10,-€. Tento doplatok sa uhrádza v hotovosti pri prezentácii.  
*** Od 10.8.2023 nie sú možné bezhotovostné platby
Štartovné obsahuje
suvenír (textilný výrobok) Áno  
štartovný balíček Áno Áno  
personifikované št. Číslo s čipom Áno Áno nepersonifikované  
bufety na trati Áno Áno Áno  
značenie trate Áno Áno Áno  
technické zabezpečenie trate (traťoví komisári) Áno Áno Áno  
profesionálna záchrannú zdravotnícku službu na trati a v cieli Áno Áno Áno  
Profesionálna časomiera Áno Áno Áno  
Prihlasovací a výsledkový servis Áno Áno Áno  
SMS servis Áno Áno Áno  
likvidácia značenia po pretekoch Áno Áno Áno  
stravu a nápoj v cieli Áno Áno Áno  
sprchy v cieli Áno Áno Áno  
Možnosť umývania bicyklov v cieli Áno Áno Áno  
Možnosť bezplatného využitia mestskej plavárne vrátane parnej sauny Áno Áno Áno  
Možnosť bezplatného stanovania v areáli mestskej plavárne Áno Áno Áno  
ocenenie víťazov Áno Áno Áno  
tombola účastníkov Áno Áno Áno  
Sprievodný kultúrny program Áno Áno Áno  
Prenájom tech. zariadení Áno Áno Áno  
výstavba a demontáž areálu Áno Áno Áno  
likvidácia odpadkov z bufetov a areálu Áno Áno Áno  
Parkoviská áut Áno Áno Áno  
Administratíva podujatia, zabezpečenie výnimky zo zákona a povolení Áno Áno Áno  
Asistencia mestskej a štátnej polície Áno Áno Áno  
Záber verej. Priestoru Áno Áno Áno  
a mnoho ďalších služieb Áno Áno Áno  

PARTNERI ŠKODA HORAL MTB MARATÓNU 2020

[logoshowcase cat_id=“26″]

[:sk _i=“0″ _address=“1.0.0.0″ theme_builder_area=“post_content“ /][: _i=“1″ _address=“1.0.0.1″ theme_builder_area=“post_content“ /]
Translate »