Štartovné 2019

TRASA

Do 30.6.2019

Do 15.7.2019

Do 03.8.2019

Od 04.8.2019

 10. august 2019
so suvenírom so suvenírom bez suveníru bez suveníru
HORAL KREJZI 18 € 22 € 29 € 30 €
HORAL LEJZI 18 € 21 € 27 € 30 €
HORAL SENZI 18 € 20 € 21 € 22 €
HORAL ÍZI 17 € 18 € 19 € 21 €
HORAL DEJZI (1 dospelý + 1 dieťa)
12 € 12 € 13 € 16 €
HORAL DEJZI (2. a každé ďalšie dieťa) 6 € 6 € 6 € 8 €
Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 26,-CZK.
Translate »