ENI projekt – záverečné stretnutie

Záverečné stretnutie projektu ENI.

Počas celej tohtoročnej cyklistickej sezóny sa členovia nášho klubu a hlavne naši mladí dobrovoľníci zúčastňovali projektu ENI (Encourage, Involve, Engage), ktorého cieľom je povzbudzovať, zapojovať a angažovať mladých ľudí do dobrovoľníckej práce na outdorových športových udalostiach s hlavným zameraním na horskú cyklistiku.
Do projektu boli zaradené 4 šporové kluby, ktoré majú bohaté skúsenosti s organizovaním MTB maratónov.
Hlavnou náplňou projektu boli návštevy/exkurzie dobrovoľníkov z jednotlivých krajín na ostatných partnerských pretekoch.
Naši členovia sa tak počas roka postupne zúčastnili ŠELA maratónu v ČR, Crosskovácsi maratónu v Maďarsku a Salzkammergut trophy v Rakúsku. Mali možnosť vidieť prácu zahraničných kolegov pri organizácii podujatia a zároveň mohli porovnať, ako sa oni vyrovnávajú s podobnými úlohami akým čelíme aj my pri organizácii Horala.
Uplynulý víkend v dňoch 11.10. – 12.10. sa v maďarskom Nagykovácsi uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov projektu. Hlavnou úlohou stretnutia bolo dokončenia a administratívna kontrola dokumentov potrebných k naplneniu cieľov projektu. Koordinátorka projektu Enikó Nagy nám všetkým vysvetlila čo všetko je potrebné urobiť, aby komisia, ktorá bude projekt vyhodnocovať nemala k predloženým dokumentom žiadne výhrady.

Piatkové popoludnie bolo určené verejnej prezentácii projektu ENI. Na naše milé prekvapenie, sa tejto konferencie zúčastnilo veľké množstvo ľudí a to jednak z maďarského verejného a spoločenského života, ale aj športových funkcionárov, nadšencov a dobrovoľníkov. Každý účastník projektu odprezentoval a zoznámil účastníkov so svojim podujatím.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tieto prezentácie sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom publika, takže na záver stretnutia prebehli živé diskusie o pretekoch o ich organizácii o dobrovoľníctve a o možnej medzinárodnej spolupráci medzi zúčastnenými klubmi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stretnutie sme končili s malým pocitom závisti, že sa maďarským kolegom darí upútať pozornosť samosprávnych činovníkov na outdorové podujatia a hlavne na horskú cyklistiku.

www.facebook.com/ENIproject
www.mtb4eu.net
www.horal.sk

Záverečné stretnutie projektu ENI.

Počas celej tohtoročnej cyklistickej sezóny sa členovia nášho klubu a hlavne naši mladí dobrovoľníci zúčastňovali projektu ENI (Encourage, Involve, Engage), ktorého cieľom je povzbudzovať, zapojovať a angažovať mladých ľudí do dobrovoľníckej práce na outdorových športových udalostiach s hlavným zameraním na horskú cyklistiku.
Do projektu boli zaradené 4 šporové kluby, ktoré majú bohaté skúsenosti s organizovaním MTB maratónov.
Hlavnou náplňou projektu boli návštevy/exkurzie dobrovoľníkov z jednotlivých krajín na ostatných partnerských pretekoch.
Naši členovia sa tak počas roka postupne zúčastnili ŠELA maratónu v ČR, Crosskovácsi maratónu v Maďarsku a Salzkammergut trophy v Rakúsku. Mali možnosť vidieť prácu zahraničných kolegov pri organizácii podujatia a zároveň mohli porovnať, ako sa oni vyrovnávajú s podobnými úlohami akým čelíme aj my pri organizácii Horala.
Uplynulý víkend v dňoch 11.10. – 12.10. sa v maďarskom Nagykovácsi uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov projektu. Hlavnou úlohou stretnutia bolo dokončenia a administratívna kontrola dokumentov potrebných k naplneniu cieľov projektu. Koordinátorka projektu Enikó Nagy nám všetkým vysvetlila čo všetko je potrebné urobiť, aby komisia, ktorá bude projekt vyhodnocovať nemala k predloženým dokumentom žiadne výhrady.

Piatkové popoludnie bolo určené verejnej prezentácii projektu ENI. Na naše milé prekvapenie, sa tejto konferencie zúčastnilo veľké množstvo ľudí a to jednak z maďarského verejného a spoločenského života, ale aj športových funkcionárov, nadšencov a dobrovoľníkov. Každý účastník projektu odprezentoval a zoznámil účastníkov so svojim podujatím.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tieto prezentácie sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom publika, takže na záver stretnutia prebehli živé diskusie o pretekoch o ich organizácii o dobrovoľníctve a o možnej medzinárodnej spolupráci medzi zúčastnenými klubmi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stretnutie sme končili s malým pocitom závisti, že sa maďarským kolegom darí upútať pozornosť samosprávnych činovníkov na outdorové podujatia a hlavne na horskú cyklistiku.

www.facebook.com/ENIproject
www.mtb4eu.net
www.horal.sk

Translate »