SARU – veľké finále – workshop

workshop

FINÁLE PROJEKTU – workshop

Poslaním projektu „Športoví ambasádori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj podporovanie športovej angažovanosti a dosahovať vyššieho turistického a ekonomického prínosu.

Logickým zavŕšením projektu bolo odprezentovanie našich skúseností, poznatkov získaných diskusiami a výmenou skúseností od našich zahraničných SARU partnerov. Toto všetko sme pretavili do manuálu, pomocou ktorého chceme pomôcť potenciálnym organizátorom outdorových športových podujatí v znevýhodnených vidieckych oblastiach. Našim vytipovaným slovenským partnerom, z Vikartoviec a z Poráča, sme tieto poznatky odprezentovali na workshope 12.11.2021 vo Svite. 

Zverejňujeme prezentáciu, ktorá asi najlepšie vystihuje priebeh workshopu…

Translate »