SARU priebeh projektu (Newsletter 3)

PRIEBEH PROJEKTU

Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj podporovanie športovej angažovanosti a dosahovať vyššieho turistickéhého a ekonomického prínosu.

Po májovom stretnutí v Grécku sa uskutočnilo aj osobné stretnutie v talianskom meste Spoleto. Priebeh sme zhrnuli v nasledujúcom newsletteri č.3

Translate »