SARU priebeh projektu (Newsletter 2)

PRIEBEH PROJEKTU

Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj podporovanie športovej angažovanosti a dosahovať vyššieho turistickéhého a ekonomického prínosu.

Plánované prvé stretnutie v dedinke Nagykovácsi bolo zrušené v dôsledku pandémie Covid-19. Nasledovala séria online stretnutí, až sa nám podarilo v máji 2021 uskutočniť osobné stretnutie v Grécku na ostrovoch Milos a Santorini. Priebeh sme zhrnuli v nasledujúcom newsletteri č.2

Translate »