SARU – pracovné stretnutia

NÁVŠTEVY V RÁMCI PROJEKTU

Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj podporovanie športovej angažovanosti a dosahovať vyššieho turistickéhého a ekonomického prínosu.

Uvedený cieľ projektu sme sa snažili dosiahnúť aj tým, že sme si našimi zahraničnými partnermi, zúčastnenými v projekte, vymieňali skúsenosti s organizovaním športových akcií. Keďže sú to všetci ostrieľaní organizátori, bolo veru o čom rozprávať. Zložitá situácia v súvislosti s pandémiou Covid-19 nám síce veci komplikovala, ale nakoniec sa takmer všetko podarilo. Bolo zrušené iba jediné stretnutie, ktoré malo byť na jar 2020 v maďarskej dedinke Nagykovácsi. Všetky ostatné stretnutia sa uskutočnili. Boli to tieto:

  • august 2020, Svit, Slovensko
  • máj 2021, ostrov Milos a Santorini, Grécko
  • september 2021, Spoleto, Taliansko

Okrem týchto skutočných návštev sa uskutočnilo aj niekoľko online stretnutí prostredníctvom videorozhovorov.

Na stretnutiach sme si navzájom odprezentovali vytipované lokality, v jednotlivých krajinách, ktoré považujeme za vhodné pre projekt SARU. Každý partner si zo svojich desiatich vytipovaných lokalít vybral dve v ktorých chce projekt reálne realizovať. My sme si vybrali Vikartovce a Poráč. Pre partnerov z týchto lokalít zorganizujeme seminár (workshop) na ktorom im odprezentujeme návody na úspešné zorganizovanie športového podujatia v prírode. Tieto návody sme vypracovali nielen na základe našich dlhoročných organizátorskych skúseností, ale aj na základe poznatkov získaných od našich zahraničných partnerov.

Translate »