SARU Newsletter 4 – finále projektu

Finalizujeme projekt

Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj podporovanie športovej angažovanosti a dosahovať vyššieho turistickéhého a ekonomického prínosu.

V predchádzajúcich newsleteroch sme informovali o online stretnutiach a reálnych návštevách partnerov v rámci projektu. Teraz sa dostávame k záveru a k vyústeniu projektu do reálnych výsledkov. Najdôležitejšími hmatateľnými závermi sú:

  • školiaca materiály
  • workshopy
  • hodnotenie a šírenie
  • plán akcie

Priebeh sme zhrnuli v newsletteri č.4

Translate »