Propozície 2020

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2020 – 21. ročník – propozície

 

Termín sobota 8.8.2020
Hlavný Usporiadateľ ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Ďalší usporiadatelia mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce
Riaditeľ pretekov:  Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, STAVBY a OBCHOD, (SAO)
Generálny sponzor: ŠKODA
Oblasť trás:  pohorie Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole
Charakteristika:  Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.


Trasy HORAL 2020

Názov dĺžka prevýšenie (m.) Popis
HORAL Krejzi 134km 4.500m. Z organizačných dôvodov sa v roku 2020 trasa HORAL KREJZI nekoná!!!
134 km, celkové prevýšenie 4.500 m, (A-trasa – extrém maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre Slovenský pohár muži. Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.
HORAL Lejzi: 80 km 2.500 Trasa pre SLOVENSKÝ POHÁR. Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti. Účastníci 2x prekonajú nadmorskú výšku 1400m a v oblsti Panskej hole sa dostanú aj nad úroveň lesa.
HORAL Senzi: 48 km 1.500 Typická polmaratónska trať. Trasa Slovenský pohár pre kategórie Ženy 40+, Juniori)
HORAL Ízi 33 km 950 33 km,celkové prevýšenie 950 m. (D-trasa – štvrťmaratón SLOVAK XCM TOUR). Je to novinka od roku 2013. To už je naozaj niečo iné. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 33 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.
HORAL Dejzi 17 km 350 Rodinná trasa, ktorá, od roku 2019, nesie aj meno ŠKODA FAMILY. Je 17 km dlhá a celkové prevýšenie je 350 m. Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trás!

Pravidlá: Preteky sú súčasťou seriálov: ŠKODA BIKE OPEN TOUR, SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM a INTERSPORT MARATHON SERIE. Riadi sa pravidlami pravidlami SZC. Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.
Registrácia: V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (KOLIBA zrub č. 7) v piatok 07.8.2020 od 15:00 do 19:00, alebo v sobotu 8.8.2020 od 7:00 do 10:00 (LEJZI len do 08:00). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca! Pretekári štartujúci v seriáli „Slovenský pohár XCM“ sú povinní predložiť ku kontrole licenciu SZC.


Miesto štartu:

  HORAL Krejzi Svit – areál Koliba Štart: 07:00, Cieľ od 13:00 do 19:00
1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2 HORAL Senzi Svit – areál Koliba Štart: 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00 zmena!, Cieľ od 11:30 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00 zmena!, Cieľ od 11:45 do 13:00

HORAL JUNIOR:        Tieto preteky sa konajú v nedeľu 9.8.2020 od 10:00 vo Svite pri Kolibe. Organizuje ich mesto Svit a Centrum voľného času.

Ceny: Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Vyhlásenie výsledkov: HORAL DEJZI   14:00
HORAL ÍZI         15:00
HORAL SENZI   15:30
HORAL LEJZI    16:00
Losovanie tomboly od 16:30
Technická  pomoc: Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.
Štartovné: Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora: SK79 xxxx 0000 0014 7376 0653. Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/xxxx prepočet kurzom: 1,- € = 25,-CZK. Poznámka: Od 6.8.2020 už nie sú možné platby prevodom)
cena zahŕňa:
  • technické zabezpečenie
  • profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
  • občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
  • štartovné číslo s menom  čipom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
  • výživové doplnky NUTREND
Najbližšie zdravotné stredisko Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

Kategórie

HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
  ME Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
  MME Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
  MBE Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970  
  MCE Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr  
  ZE Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr  
HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
1 MM Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
2 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
3 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970  
4 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr  
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr  
HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
6 JP Juniori 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
7 MP Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
8 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
9 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970  
10 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr  
11 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
12 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
13 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
14 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1970 a skôr  
 HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
15 Kadeti 15 – 16 rokov 2004 – 2005  
16 Juniori 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
17 Muži od 19 rokov 2000 a skôr  
18 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2005 – 2006  
19 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
20 Ženy od 19 rokov 2001 a skôr  
 HORAL DEJZI –  Rodinná trať „E“
21 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2006 a neskôr)    

Kategórie pre Slovenský pohár XCM sa vyhodnocujú samostatne. Body do celkového poradia SLOVAK XCM TOUR sa však započítavajú aj účastníkom SP XCM.

HORAL JUNIOR kategórie:
Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v sobotu 09.8.2020 od 10_00 vo Svite pri Kolibe !!!

Baby (*) 4 a menej rokov 2016 a neskôr
Mikro 5 – 6 rokov 2014 – 2015
Mili 7 – 8 rokov 2012 – 2013
Mini 9 – 10 rokov 2010 – 2011
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2008 – 2009
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2006 – 2007
     

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.

Občerstvovacie stanice (bufety):

Trasa 1. bufet 2. bufet 3. bufet 4. bufet 5. bufet 6. bufet 7. bufet
HORAL KREJZI 20. km 49. km 54. km. 66. km 95. km 120. km 133. km, v cieli
HORAL LEJZI 20. km 40. km 65. km 80. km, v cieli      
HORAL SENZI 20. km 35. km 48. km, v cieli        
HORAL ÍZI 15. km 33. km, v cieli          
HORAL DEJZI 7. km 17km, v cieli          

V cieli okrem záverečného bufetu teplé jedlo. Na výber je bezmäsité ( pirohy s bryndzou), alebo mäsité (guláš) + pivo alebo nealko nápoj

Značenie trás

Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

 

Ubytovanie

1. stany v areáli plavárne vo Svite (zdarma)

2. množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu

Prihlasovanie Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu: ŠK HORAL – ALTO Slovakia Sládkovičova 33 059 21 SVIT Tel.: +421 52 / 7756 885, 7757 122, 7757 158
Informácie Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)
Protesty Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa
Ďalšie podmienky Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
Odporúčame lekársku prehliadku!
Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.
Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!Časový limit absolvovania trás HORAL je do 19:00, + splnenie limitov na trase (Liptovská Teplička do 16:00, Šuňava do 17:30)
Ochrana osobných údajov
  • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
  • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
  • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
  • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: ŠKODA BIKE OPEN TOUR
  • Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk) Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

https://www.horal.sk

Translate »