Projekt SARU – vytipované lokality

SARU mapping Slovensko

Pre potreby projektu SARU (Sport Ambasador in Rular Areas) sme si vytipovali 10 lokálít na Slovensku, ktoré by boli vhodné na organizovanie športových podujatí v prírode. V nasledujúcej vizualizácii predstavujeme vytipované lokality.

Translate »