Info z registračného systému SAO

Stručné informácie o ONLINE registračnom systéme

Online registračný a výsledkový servis SAO slúži na jednoduché a rýchle prihlasovanie na jednotlivé podujatia seriálov SLOVAK XCM TOUR a ŠKODA BIKE OPEN TOUR. HORAL je zaradený do obidvoch týchto seriálov. Najväčšou výhodou tohto systému je rýchle a pohodlné prihlasovanie na jednotlivé maratóne pre registrovaných používateľov registračného systému SAO. Pre účastníkov, ktorí doteraz ešte nepoužívali systém SAO je nutná úvodná registrácia.

Brief information about ONLINE registration system

Online registration and result servis SAO is used for simple and quick login for particular events of series SLOVAK XCM TOUR and ŠKODA BIKE OPEN TOUR. HORAL is included in both series. The biggest advantage of this system is quick and comfortable login for particular marathons for registrated users of registration system SAO. For participants who haven´t used the system SAO so far is needed initial registration.

Translate »