HORAL ELIMINATOR propozície

HORAL ELIMINATOR 1. ročník – propozície

Verejné preteky Horal Eliminator MTB XCE 11.08.2017
POPRAD Námestie sv. Egídia


Organizátor:                      mesto Poprad, mesto Svit, CYKLOMAX, ŠK HORAL
Termín:                              11.08.2017 od 09:00
Miesto konania:                 Námestie sv. Egídia
Kancelária pretekov:         Námestie sv. Egídia pred OC FORUM
Riaditeľ pretekov:              Mgr. Peter Procházka
Technický riaditeľ:             Ondrej Glajza
Hlavný rozhodca:               Pavol Miazdra
Organizačný výbor:           Radoslav Ilenčík – servis a starostlivosť o pretekárov
MUDr. Rastislav Šaling – manažér ľudských zdrojov
Štefan Babič – podpora technického riaditeľa
Jozef Nazarej – dobrovoľníci
Info:                                   peter.prochazka@msupoprad.sk,    eliminator@horal.sk, +421 52 716 7234
Zdravotné zabezpečenie:   Rescue servis s.r.o., Červený kríž Poprad
Bezpečnosť:                      Mestská polícia, DHZ mesta

Časový rozpis pretekov:
09:00-10.00 registrácia pretekárov všetkých kategórií
09.00-10.45 tréning XCE
11.00 kvalifikačné jazdy XCE
13.30 vylučovacie jazdy XCE
16.00 finále XCE
19.00 koncert

Kategórie a štartovné:
Žiaci: 2003 – 2005 … zdarma
Kadetí: 2001-2002 … 2,-€
Dorastenky: 2003-2005 … zdarma
Dorastenky: 2001 -2002 … 2,-€
Ženy: 2000 a staršie 5,-€
Muži: 2000 a starší 5,-€

Prihlášky:

Pre urýchlenie registrácie môžete použiť online prihlášky na: www.horal.sk.
Štartovné môžete uhrádzať aj na mieste.
Štartujú registrovaní i neregistrovaní pretekári v Slovenskom zväze cyklistiky. Preteky sú limitované počtom 150 pretekárov.

Odmeny XCE:
Miesto:    1.     2.     3.      4.     5.
Ženy:    50,-  35,-  25,-  15,-  10,-
Muži:   100,- 80,-   60,-  30,-  20,-
Žiaci, kadeti a dorastenky: vecné ceny.

Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov:
1. Preteká sa podľa pravidiel UCI-medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC pre rok 2017.
2. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky. Účastníci do 18 rokov s podpísaným informovaným súhlasom ich zákonného zástupcu.
3. Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené
pretekárom a doprovodu tretím osobám a subjektom.
4. Pretekár musí byť vybavený prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas celých pretekov.
5. Štartovné čisla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Trasa pretekov vedie frekventovaným námestím, preto buďte ohľaduplní k obyvateľom mesta!

Mgr. Peter Procházka
riaditeľ pretekov

 

Translate »