HORAL a životné prostredie

Myslíme si, že sa dá povedať, že horská cyklistika a aj cyklistika všeobecne je ekologický šport. Nezaťažuje príliš životné prostredie a jej negatívny vplyv na prírodu je minimálny.  Záleží už iba na správaní samotného cyklistu ako veľmi prírode škodí.
My na Horalovi, od jeho samotného vzniku, apelujeme na cyklistov a snažíme sa dodržať zásady minimálnych negatívnych vplyvov. Veď aj trasy Horala vedú cez národné parky a keby sme to nedodržiavali, tak by Horal už dávno nedostal výnimku za zákona o životnom prostredí.
So vstupom značky ŠKODA ako generálneho partnera podujatia sa tieto naše zvyky z minulosti ešte viac zdôraznili a spolu s partnermi sa snažíme vytvoriť čo najekologickejšie podujatie. V tomto článku sa budeme snažiť čo najviac upresniť požiadavky na účastníkov, aby sa nám tieto ciele podarilo naplniť.

Na trati

Je absolútne zakázané vyhadzovať odpadky na trati!!! Nedodržanie tejto podmienky môže byť dôvodom na diskvalifikáciu pretekára a jeho vylúčenie s pretekov. Na dodržiavanie tohto pravidla nám pomáhajú dohliadať všetci traťoví komisári, ktorí sú rozmiestnení po celej trati. Jediným miestom kde cyklisti môžu odhodiť odpad sú vymedzené úseky občerstvovacích zón.
Je zakázané skracovať si trať a pohybovať sa mimo vyznačenej trate.
Je zakázané nadmerným hlukom rušiť prirodzených obyvateľov lesa. Na druhej strane mierna hlučnosť (hovor, spev, popiskovanie, zvonček, …) je žiadúca, aby nedošlo k nečakanému a nežiadúcemu kontaktu s obyvateľmi lesa.

V areáli


Stravu a nápoje budeme vydávať nasledujúcim spôsobom:

Pirohy – budú podávané na biolologicky odbúrateľných miskách s biologicky odbúrateľnými vidličkami. Tieto riady aj s prípadným zvyškom jedla dávajte ho hnedých odpadových nádob, určených na kuchynský odpad.

Guláš – bude podávaný v plastových miskách opakovane použiteľných s nerezovou lyžicou. Použité riady odkladajte na určené miesta. Organizátori ich budú zbierať, dajú ich umyť a opätovne budú použité na výdaj stravy. Prípadné zbytky jedla (tuhú zložku) dávajte do hnedých odpadových nádob, určených na kuchynský odpad.

Nápoje (pivo a kofola) – budú podávané v biolologicky odbúrateľných pohároch. Použité poháre (bez nápoja) dávajte ho hnedých odpadových nádob určených na kuchynský odpad.

Žlté kontajnery – plasty

Patrí sem:
Plastové fľaše od nápojov – číre, modré, zelené, červené, hnedé, žlté, rastlinných obalov
Plastové obaly z drogérie – aviváž, jar, tekutý prací prášok
Obalové fólie – čisté igelity
Kovové obaly – železné a hliníkové plechovky od potravín a nápojov
VKM – tetrapaky – obaly od trvanlivého mlieka a nápojov

Nepatrí sem:
mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, farieb a pod., celofán, guma, molitan, autoplasty

Zelené kontajnery – sklo

Patrí sem:

číre, zelené, hnedé fľaše od nápojov, zaváranín, sklenené poháre, tabuľkové sklo z okien

Nepatrí sem:

porcelán, keramika, dymové a drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklobetóny, plexisklo, žiarivky, teplomery

Modrý kontajner – papier

Patrí sem:

noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez obalov, zošity, katalógy, kartón, lepenka

Nepatrí sem:

väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací a voskový papier, hygienické potreby –plienky, vreckovky, obaly od vajec, VKM (nápojové kartóny) od mlieka, džúsov

Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačte nohou!

Čierne kontajnery – komunálny odpad
to čo sa nehodí do predchádzajúcich vymenovaných.

V areáli sa budú pohybovať organizátori, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel a na prípadné porušenia budú upozorňovať.

Translate »