ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2024

cenník

štartovného

 

 

ŠKODA HORAL MTB maratón 2024 štartovné *

Trasa

Venované 2% dane **

Úhrada do 30.6.2024

Úhrada od 1.7. do 31.7. 2024

Úhrada od 1.8. do 6.8.2024 ***

Úhrada v deň štartu 10.8.2024

KREJZI

0,-€

39,-€

45,-€

55,-€

59,-€

LEJZI (max 300 účastníkov)

0,- €

29,- €

35,- €

45,- €

49,- €

SENZI + eBIKE SENZI (max 400 účastníkov)

0,- €

29,- €

35,- €

45,- €

49,- €

ÍZI (max. 150 účastníkov)

0,- €

25,- €

30,- €

35,- €

39,- €

DEJZI (rodič + 1. dieťa) (max. 150 účastníkov)

0,- €

15,- €

19,- €

25,- €

29,- €

DEJZI (2. a ďalšie dieťa)

0,- €

10,- €

10,- €

10,- €

10,- €

Za druhé a každé ďalšie dieťa je doplatok 10,-€. Tento doplatok sa uhrádza v hotovosti pri prezentácii.

*
Horal daruje 2,-€ z každého štartovného priamo Občianskemu združeniu Športuj srdcom, ktoré svojimi aktivitami podporuje pacientov s Amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). OZ Športuj srdcom tieto peniaze daruje už priamo pacientom s touto závažnou chorobou.

**
Ak venované 2% dane nedosahujú výšku štartovného, tak je štartovné vo výške rozdielu (štartovné – 2% dane).

***
Od 7.8.2024 nie sú možné bezhotovostné platby

Štartovné obsahuje

 

 

Úhrada do 30.6.2024

Úhrada od 1.7. do 31.7. 2024

Úhrada od 1.8. do 6.8.2024***

Úhrada v deň štartu 10.8.2024

suvenír (tričko)   Áno
štartovný balíček   Áno Áno
personifikované št. Číslo s čipom   Áno Áno nepersonifikované nepersonifikované
bufety na trati   Áno Áno Áno Áno
značenie trate   Áno Áno Áno Áno
technické zabezpečenie trate (traťoví komisári)   Áno Áno Áno Áno
profesionálna záchrannú zdravotnícku službu na trati a v cieli   Áno Áno Áno Áno
Profesionálna časomiera   Áno Áno Áno Áno
Prihlasovací a výsledkový servis   Áno Áno Áno Áno
SMS servis   Áno Áno Áno Áno
likvidácia značenia po pretekoch   Áno Áno Áno Áno
stravu a nápoj v cieli   Áno Áno Áno Áno
sprchy v cieli   Áno Áno Áno Áno
Možnosť umývania bicyklov v cieli   Áno Áno Áno Áno
Možnosť bezplatného využitia mestskej plavárne vrátane parnej sauny   Áno Áno Áno Áno
Možnosť bezplatného stanovania v areáli mestskej plavárne   Áno Áno Áno Áno
ocenenie víťazov   Áno Áno Áno Áno
tombola účastníkov   Áno Áno Áno Áno
Sprievodný kultúrny program   Áno Áno Áno Áno
Prenájom tech. zariadení   Áno Áno Áno Áno
výstavba a demontáž areálu   Áno Áno Áno Áno
likvidácia odpadkov z bufetov a areálu   Áno Áno Áno Áno
Parkoviská áut   Áno Áno Áno Áno
Administratíva podujatia, zabezpečenie výnimky zo zákona a povolení   Áno Áno Áno Áno
Asistencia mestskej a štátnej polície   Áno Áno Áno Áno
Záber verej. Priestoru   Áno Áno Áno Áno
a mnoho ďalších služieb   Áno Áno Áno Áno

 

Translate »