[:sk]

UEC MAJSTROVSTVÁ EURÓPY v MTB MARATÓNE

Svit – Slovensko 13.8.2017

Generálny partner

 

Exkluzívny partner

MUŽI ELITE (HORAL KREJZI)

Trať HORAL KREJZI je z ponuky tratí tou najdlhšou a najtažšou. Po niekoľkých rokoch sa táto trať v roku 2013 vrátila v jej legendárnom tvare. Možno pre necyklistov alebo rekreačných cyklistov sa bude táto trať zdať ako extrémna. Jej parametre sú úctihodné: jej dĺžka je 134 km a celkové prevýšenie presahuje 4200m. Dokonca je jednou z najkrajších slovenských cyklo-maratónskych trás a dokonca aj jedinou príležitosťou vyjsť počas pretekov na Kráľovu Hoľu, ktorá je vysoká 1948m. V celej strednej a východnej Európe, zrejme nenájdete maratón, kde sa cyklisti dostanú do takej nadmorskej výšky. Atraktivitou okolia, pestrosťou a cyklo-technickou náročnosťou sa môže rovnať slávnym maratónom v iných krajinách.

Táto trasa je v rámci UEC MTB Majstrovstiev Európy 2017 určená pre kategórie:

MUŽI ELITE
MUŽI MASTES (30-34 a 35-39)

Profil HORAL KREJZI
Piktogram HORAL LEJZI

ŽENY ELITE (HORAL LEJZI)

Nenechajte sa oklamať názvom tejto trate. Nie spôsob ako ju absolvovať pre netrénovaných a lenivých cyklistov. Jej dĺžka je 78 km a celkové prevýšenie prekračuje 2300 m. Bez tréningu to naozaj nepôjde.

HORAL LEJZI je traťou pre UEC Európsky šampionát 2017 pre kategórie:

ŽENY ELITE
ŽENY všetky MASTES kategórie (30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+₎
MUŽI MASTERS (40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)

Profil HORAL LEJZI

 BRIEFLY FROM HISTORY

The first edition of the marathon HORAL was held in 2000 as reaction to increasing popularity of endurance races on mountain bikes for recreational as same as for performance cyclists. The three – day staged event  HORAL TOUR started to write its history in 2009. Until today it hasn´t found any follower in Slovakia so it is still only one and unique staged MTB marathon in Slovakia. Cyclomarathon HORAL and also staged one HORAL TOUR aren´t races only for performance sportsman. Amount of tracks and categories are more. Tracks are selected that each cyclist of any performance category can find the best one. News for 2014 is inclusion of HORAL to newly founded series ŠKODA BIKE OPEN TOUR.

[:en]

2017 UEC MTB European Championship – TRACKS

MEN ELITE (HORAL KREJZI)

Track HORAL KREJZI is from track offers the longest and most difficult. After few years this track in 2013 come back with its legendary shape again. Maybe for non-cyclists or recreational cyclists this track will seem as extreme. Its parameters are respectable: the length is 134km and overall ascended metres overstep 4200m. It is also one of the most beautiful slovak cyclo-marathon tracks and also the only opportunity to climb in the race on Kraľova Hoľa, which is tall 1948m. In the whole middle and south Europe, apparently you won´t find a marathon where cyclists will get to that altitude. With atractivity of enviroment, variety and cyclo-technical difficulty can be equal to famous marathons in other countries.

For 2017 UEC MTB EUROPEAN CHAPIONSHIP is this track for categories:

MEN ELITE
MEN MASTES 30-34
MEN MASTERS 35-39

Profil HORAL KREJZI
Piktogram HORAL LEJZI

WOMEN ELITE (HORAL LEJZI)

Don´t get fooled by name of this track. There is no way to absolve it for untrained or lazy cyclists. Its length is 78 km and total elevation exceeds 2300 m. Without training it realy won´t go.

HORAL LEJZI is track for 2017 UEC MTB EUROPEAN CHAPIONSHIP for categories:

WOMEN ELITE
WOMEN all MASTES (30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+₎
MEN MASTERS (40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)

Profil HORAL LEJZI

 BRIEFLY FROM HISTORY

 

The first edition of the marathon HORAL was held in 2000 as reaction to increasing popularity of endurance races on mountain bikes for recreational as same as for performance cyclists. The three – day staged event  HORAL TOUR started to write its history in 2009. Until today it hasn´t found any follower in Slovakia so it is still only one and unique staged MTB marathon in Slovakia. Cyclomarathon HORAL and also staged one HORAL TOUR aren´t races only for performance sportsman. Amount of tracks and categories are more. Tracks are selected that each cyclist of any performance category can find the best one. News for 2014 is inclusion of HORAL to newly founded series ŠKODA BIKE OPEN TOUR.

[:]

Translate »