Covid-19 opatrenia a podmienky účasti

V dôsledku stále pretrvávajúcej epidemiologickej situácie si Vás dovoľujeme upozorniť na podmienky vstupu do priestorov podujatia a na všeobecné zásady správania sa v areáli pretekov. Všetky opatrenia sú v súlade s vyhláškou 223/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Podľa vyhlášky ÚVZSR je organizátor povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe:

  1. ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,

  2. alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

V deň pretekov bude možné sa nechať otestovať priamo v areáli pretekov pri Kolibe.

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Pre potvrdenie o zaočkovaní platia nasledovné lehoty:

  1. najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,

  2. najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,

  3. najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Ďalej prosíme všetkých účastníkov, aby dodržiavali lokálne opatrenia a správali sa zodpovedne kvôli sebe, ale aj ostatným účastníkom podujatia.

Translate »