[:sk]

Generál sponsor of ŠKODA HORAL MTB MARATHON

cropped-SKODA-HORAL-2015-logo_final.jpg

Main sponsors

Accomodation sponsors

Partneri

ŠKODA HORAL MARATHON

ONE DAY – 5 TRACKS – Everybody can choose his track
12. 08. 2017

Aj v roku 2022 bude s nami na Horalovi športová výživa NUTREND

Aj v roku 2022 bude s nami na Horalovi športová výživa NUTREND

NUTREND Energy bar
Náš tradičný a dlhoročný partner spoločnosť WIN a značka športovej výživy NUTREND zostáva s nami aj pre rok 2022. Navyše bude pre tento rok partnerom celého seriálu ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2022, takže sa s touto športovou výživou stretnete na všetkých podujatiach seriálu..

Každý pretekár sa môže tešiť na obľúbenú energetickú tyčinku NUTREND ENERGY BAR, ktorá dodá potrebnú energiu počas pretekov a samozrejmosťou bude aj pitný režim v podobe iontového nápoja UNISPORT, ktorý doplní potrebné živiny pri náročnom výkone – bude poskytovaný na jednotlivých občerstvovacích staniciach.

Navyše, ak dorazíte medzi prvými tridsiatimi pretekármi, na občerstvovaciu stanicu dostane  od NUTREND Športovú fľašu TACX, 500 ml naplnenú iontovým nápojom alebo  Magneslife liquid, 25 ml úplne ZADARMO.

Tešíme sa na vás všetkých.

HORAL a životné prostredie

HORAL a životné prostredie

Myslíme si, že sa dá povedať, že horská cyklistika a aj cyklistika všeobecne je ekologický šport. Nezaťažuje príliš životné prostredie a jej negatívny vplyv na prírodu je minimálny.  Záleží už iba na správaní samotného cyklistu ako veľmi prírode škodí.
My na Horalovi, od jeho samotného vzniku, apelujeme na cyklistov a snažíme sa dodržať zásady minimálnych negatívnych vplyvov. Veď aj trasy Horala vedú cez národné parky a keby sme to nedodržiavali, tak by Horal už dávno nedostal výnimku za zákona o životnom prostredí.
So vstupom značky ŠKODA ako generálneho partnera podujatia sa tieto naše zvyky z minulosti ešte viac zdôraznili a spolu s partnermi sa snažíme vytvoriť čo najekologickejšie podujatie. V tomto článku sa budeme snažiť čo najviac upresniť požiadavky na účastníkov, aby sa nám tieto ciele podarilo naplniť.

Na trati

Je absolútne zakázané vyhadzovať odpadky na trati!!! Nedodržanie tejto podmienky môže byť dôvodom na diskvalifikáciu pretekára a jeho vylúčenie s pretekov. Na dodržiavanie tohto pravidla nám pomáhajú dohliadať všetci traťoví komisári, ktorí sú rozmiestnení po celej trati. Jediným miestom kde cyklisti môžu odhodiť odpad sú vymedzené úseky občerstvovacích zón.
Je zakázané skracovať si trať a pohybovať sa mimo vyznačenej trate.
Je zakázané nadmerným hlukom rušiť prirodzených obyvateľov lesa. Na druhej strane mierna hlučnosť (hovor, spev, popiskovanie, zvonček, …) je žiadúca, aby nedošlo k nečakanému a nežiadúcemu kontaktu s obyvateľmi lesa.

V areáli


Stravu a nápoje budeme vydávať nasledujúcim spôsobom:

Pirohy – budú podávané na biolologicky odbúrateľných miskách s biologicky odbúrateľnými vidličkami. Tieto riady aj s prípadným zvyškom jedla dávajte ho hnedých odpadových nádob, určených na kuchynský odpad.

Guláš – bude podávaný v plastových miskách opakovane použiteľných s nerezovou lyžicou. Použité riady odkladajte na určené miesta. Organizátori ich budú zbierať, dajú ich umyť a opätovne budú použité na výdaj stravy. Prípadné zbytky jedla (tuhú zložku) dávajte do hnedých odpadových nádob, určených na kuchynský odpad.

Nápoje (pivo a kofola) – budú podávané v biolologicky odbúrateľných pohároch. Použité poháre (bez nápoja) dávajte ho hnedých odpadových nádob určených na kuchynský odpad.

Žlté kontajnery – plasty

Patrí sem:
Plastové fľaše od nápojov – číre, modré, zelené, červené, hnedé, žlté, rastlinných obalov
Plastové obaly z drogérie – aviváž, jar, tekutý prací prášok
Obalové fólie – čisté igelity
Kovové obaly – železné a hliníkové plechovky od potravín a nápojov
VKM – tetrapaky – obaly od trvanlivého mlieka a nápojov

Nepatrí sem:
mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, farieb a pod., celofán, guma, molitan, autoplasty

Zelené kontajnery – sklo

Patrí sem:

číre, zelené, hnedé fľaše od nápojov, zaváranín, sklenené poháre, tabuľkové sklo z okien

Nepatrí sem:

porcelán, keramika, dymové a drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklobetóny, plexisklo, žiarivky, teplomery

Modrý kontajner – papier

Patrí sem:

noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez obalov, zošity, katalógy, kartón, lepenka

Nepatrí sem:

väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací a voskový papier, hygienické potreby –plienky, vreckovky, obaly od vajec, VKM (nápojové kartóny) od mlieka, džúsov

Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačte nohou!

Čierne kontajnery – komunálny odpad
to čo sa nehodí do predchádzajúcich vymenovaných.

V areáli sa budú pohybovať organizátori, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel a na prípadné porušenia budú upozorňovať.

PVPS a.s. opäť partnerom Horala

PVPS a.s. opäť partnerom Horala

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. (PVPS), patrí tiež už k tradičným partnerom Horala. Aj tento rok sa zaraďuje medzi našich partnerov.

Cieľom spolupráce je podporiť využívanie kvalitnej a zdravotne nezávadnej pitnej vody, ako aj pripomenutie nutnosti ochrany žívotného prostredia.

Mimochodmom, viete že, voda ktorú pijeme v mestách a obciach takmer v celej Podtatranskej kotliny pochádza z miest kadiaľ vedú trasy maratónu Horala. Priamo pod Kráľovou hoľou v katastri obce Liptovská Teplička sú zdroje vody pre Poprad, Svit a mnoho ďalších obcí. Aj preto Vás žiadame aby ste boli na trati ohľaduplní k životnému prostrediu. Nevyhadzujte odpadky, ani žiadnym iným spôsobom nepoškodzujte našu vzácnu prírodu.

Covid-19 opatrenia a podmienky účasti

Covid-19 opatrenia a podmienky účasti

V dôsledku stále pretrvávajúcej epidemiologickej situácie si Vás dovoľujeme upozorniť na podmienky vstupu do priestorov podujatia a na všeobecné zásady správania sa v areáli pretekov. Všetky opatrenia sú v súlade s vyhláškou 223/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Podľa vyhlášky ÚVZSR je organizátor povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe:

  1. ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,

  2. alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

V deň pretekov bude možné sa nechať otestovať priamo v areáli pretekov pri Kolibe.

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Pre potvrdenie o zaočkovaní platia nasledovné lehoty:

  1. najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,

  2. najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,

  3. najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Ďalej prosíme všetkých účastníkov, aby dodržiavali lokálne opatrenia a správali sa zodpovedne kvôli sebe, ale aj ostatným účastníkom podujatia.

[:en]

Generál sponsor of ŠKODA HORAL MTB MARATHON

cropped-SKODA-HORAL-2015-logo_final.jpg

Main sponsors

Accomodation sponsors

Partners

ŠKODA HORAL MARATHON

ONE DAY – 5 TRACKS – Everybody can choose his track
12. 08. 2017

[:]