Kategória eBIKE bude v roku 2023 súťažná

 

Trend zvyšovania podielu elektrických bicyklov je zrejmý. Stále viac a viac ľudí dáva pri nákupe bicykla prednosť bicyklu s pomocným elektrickým pohonom. Tento vývoj sa prejavil aj na hromadných športových podujatiach – cyklomaratónoch.. Aj my sme na Horalovi pred pár rokmi zaradili eBIKY ako novú kategóriu, ale nesúťažnú. Taký sme mali plán aj pre tento rok. Dôvodom k nevyhlasovaniu súťažných kategórií pre cyklistov s eBikami bol hlavne problém s tým, že mnohí majitelia si nechávajú svoje elektrobicykle „prečipovať“. Získavajú tak výhodu oproti cyklistom s neupraveným bicyklom. Keďže nemáme technické možnosti na kontrolu bicyklov vololi sme nesúťažnú formu tejto kategórie.
Všímame si, že na iných podujatiach sú eBiky riadne vyhodnocované, preto sme sa aj my rozhodli prispôsobiť sa tomuto trendu a aj na Horalovi bude kategória eBIKE vyhodnocovaná.

Veríme že majitelia upravovaných eBicyklov sa čestne zúčastnia nesúťažne.

Výber z propozícií po tejto zmene:

* HORAL Senzi eBIKE podmienky:

  • kategória eBIKE bude vyhodnocovaná v dvoch kategóriách: eBIKE Ženy a eBIKE muži
  • na eBiku nie je povolené na trati meniť baterku – do cieľa musí prísť účastník s batériou s ktorou nastúpil na štart
  • nie je povelené zúčastniť sa vyhodnocovanej eBIKE kategórie s upravovaným (prečipovaným) eBikom. Povolené sú iba iba eBicykle v stave v akom ich dodáva výrobca. Čiže nemajú zvýšený výkon a pomájajú jazdcovi iba keď on sám pedáluje a iba do max. rýchlosti 25km / h.
  • ak má účastník upravený eBIKE (tzv. prečipovaný) môže sa zúčastniť iba nesúťažne