ŠKODA HORAL MTB maratón 2022 štartovné  
Trasa Úhrada do 8.7.2022 Úhrada od 9.7. do 10.8. 2022*** Úhrada v deň štartu 13.8.2022
KREJZI 35,-€ 45,-€ 55,-€
LEJZI (max 300 účastníkov) 29 € 39 € 49 €
SENZI + eBIKE SENZI (max 400 účastníkov) 29 € 39 € 49 €
ÍZI (max. 150 účastníkov) 25 € 33 € 39 €
DEJZI (rodič + 1. dieťa) (max. 150 účastníkov) 15 € 19 € 27 €
DEJZI (2. a ďalšie dieťa) 10 € 10 € 10 €
*** Od 10.8.2022 nie sú možné bezhotovostné platby
Štartovné obsahuje
suvenír (textilný výrobok) Áno
štartovný balíček Áno Áno
personifikované št. Číslo s čipom Áno Áno nepersonifikované
bufety na trati Áno Áno Áno
značenie trate Áno Áno Áno
technické zabezpečenie trate (traťoví komisári) Áno Áno Áno
profesionálna záchrannú zdravotnícku službu na trati a v cieli Áno Áno Áno
Profesionálna časomiera Áno Áno Áno
Prihlasovací a výsledkový servis Áno Áno Áno
SMS servis Áno Áno Áno
likvidácia značenia po pretekoch Áno Áno Áno
stravu a nápoj v cieli Áno Áno Áno
sprchy v cieli Áno Áno Áno
Možnosť umývania bicyklov v cieli Áno Áno Áno
Možnosť bezplatného využitia mestskej plavárne vrátane parnej sauny Áno Áno Áno
Možnosť bezplatného stanovania v areáli mestskej plavárne Áno Áno Áno
ocenenie víťazov Áno Áno Áno
tombola účastníkov Áno Áno Áno
Prenájom tech. zariadení Áno Áno Áno
výstavba a demontáž areálu Áno Áno Áno
likvidácia odpadkov z bufetov a areálu Áno Áno Áno
Parkoviská áut Áno Áno Áno
Administratíva podujatia, zabezpečenie výnimky zo zákona a povolení Áno Áno Áno
Asistencia mestskej a štátnej polície Áno Áno Áno
Záber verej. Priestoru Áno Áno Áno
a mnoho ďalších služieb Áno Áno Áno

PARTNERI ŠKODA HORAL MTB MARATÓNU 2020

[:sk _i=“0″ _address=“1.0.0.0″ theme_builder_area=“post_content“ /][: _i=“1″ _address=“1.0.0.1″ theme_builder_area=“post_content“ /]