[:sk]

 

Prvé tohtoročné podujatie zaradené do projektu ENI sa uskutočnilo 4.5.2019 ŠELA MARATÓN v Lipníku nad Bečvou, (CZ)

Naši 3 mladí dobrovoľníci Klaudia, Domča a Miki boli pri tom a mali tak možnosť vidieť prácu svojich českých kolegov. Naši sa nielen pozerali, ale aj aktívne sa podieľali na organizácii Šela maratónu.

V úvode pomáhali pri zabezpečení trasy tesne po štarte, aby nedošlo ku kolízii cyklistov s inými účastníkmi.

Neskôr sa presunuli postupne na dve občerstvovacie stanice na trati, kde sme pomáhali s občerstvovaním cyklistov.

Ďakujeme pekne českým kolegom za pohostinnosť a aj za cenné informácie o ich maratóne.

Nasledujúce stretnutie nás čaká v júni v dedinke Nagykovácsi, kde sa uskutoční Crosskovácsi maratón.

Viac o ENI si môžete prečítať na webe:

https://www.mtb4eu.net/sk/domov

Aktuálne informácie na FB profile:

https://www.facebook.com/ENI-ENcourage-Involve-Engage-419546768788808/

[:en]

The first meeting of project ENI this year was held by ŠELA MARATHON in Lipnik nad Bečvou (CZ) on the 4th May 2019.

Our three young volunteers Klaudia, Domča and Miki were participating and they had an opportunity to see the how their Czech colleagues work. Our volunteers did not only watch but also they were actively helping organizing the Šela Marathon. 

In the begginng they were helping preparing track secrity just after the start to avoid collision between cyclists and other participants.

Later, we moved on two refreshment station on the track where we were helping to refresh cyclists.

We would like to thank to our Czech colleagues for their hospitality and also for valuable information about their preparing procedures.

The next meeting will be in June in village Nagykovácsi where the Croskovácsi Marathon will be held.

 

For more information about project ENI visit the website:

https://www.mtb4eu.net/sk/domov.

For the latest news about project ENI visit FB profile:

https://www.facebook.com/ENI-ENcourage-Involve-Engage-419546768788808/

[:]