Podmienky pretekov

uec_ec_mtb_2017_logo

1. Organizácia

Európsky šampionát UEC MTB maratón 2017 je organizovaný Európskou cyklistickou úniou (UEC) v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky (SZC). Technickým organizátorom je: Športový klub HORAL (Mierová 84, Svit, 059 21, tel. : + 421 905 288 036, horal@horal.sk). Preteky sú organizované v súlade s pravidlami Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI).

 

2. Typ pretekov

Preteky sú otvorené pre športovcov kategórií: Ženy Elite (WE) (19 rokov a staršie), Muži Elite (ME) (19 rokov a starší ) a pre všetky MASTERS kategórie (od 30 rokov) Muži aj Ženy. Preteky sú súčasťou UCI kalendára ako kontinentálny šampionát (UCI CC). Pretekári môžu štartovať iba v kategórii, ktorá súhlasí s ich národnou licenciou.

3. Registrácia pretekárov

Národné federácie ako aj kluby sú povinné registrovať ich pretekárov priamo na web stránke Registácia je otvorená od 01.04.2017. Posledný termín na registráciu je 10.07.2017 do polnoci Letného Stredo Európskeho času (SELČ).

 

4. Distribúcia štartových čísel

Distribúcia štartových čísel a kontrola licencií bude prebiehať: V kancelárii pretekov na mestskom úrade vo Svite (adresa: Hviezdoslavova ul. 32, Svit 059 21) • 11. Augusta 2017 od 12:00 do 17:00 • 12. Augusta 2017 od 12:00 do 17:00 • 13. Augusta 2017 od 07:00 do 1 hodinu pred štartom príslušnej kategórie

 

5.Kancelária pretekov

Kancelária pretekov sa nachádza na mestskom úrade vo Svite. (adresa: Hviezdoslavova 32, Svit, 059 21, + 421 905 288 036) je otvorená:

• 11. Augusta 2017 Od 12:00 do 18:00 • 12. Augusta 2017 od 12:00 do 18:00. • 13. Augusta 2017 od 07:00 do 13:00.

 

6. Porada tímových managerov

Porada tímových managerov organizovaná podľa paragrafu 4.1.026 pravidiel UCI je naplánovaná na 11.8.2017 o 13:00 a na 12.8.2017 o 16:00 v kancelárii pretekov. Tímoví manageri alebo ich zástupcovia sa musia zúčastniť na jednej z týchto dvoch porád tímových managerov.

 

7. Meranie času

Výsledky budú zaznamenané prostredníctvom cieľovej kamery a systému časomiery založenej na RFID technológii. RFID čip je integrovaný do štartového čísla.

 

8. Penalizácie

Na pretekoch sa používa systém penalizácie podľa UCI.

 

9. Antidoping

Na pretekoch sú aplikované antidopingové pravidlá UCI. Antidopingové testy budú vykonávané v kancelárii pretekov.

10. TRASY a KATEGÓRIE

Európsky šampionát je aj pre kategórie ELITE a všetky MASTERS kategórie. Úplné rozdelenie trás pre jednotliké kategórie je nasledujúce:

134km: MUŽI ELITE, MUŽI MASTERS 30-34 rokov, MUŽI MASTERS 35-39 rokov,

78km: ŽENY ELITE ŽENY MASTERS 30-34 rokov, ŽENY MASTERS 35-39 rokov, ŽENY MASTERS 40-44 rokov, ŽENY MASTERS 45-49 rokov, ŽENY MASTERS 50-54 rokov, ŽENY MASTERS 55-59 rokov, ŽENY MASTERS 60+ rokov.

MUŽI MASTERS 40-44 rokov, MUŽI MASTERS 45-49 rokov, MUŽI MASTERS 50-54 rokov, MUŽI MASTERS 55-59 rokov, MUŽI MASTERS 60-64 rokov, MUŽI MASTERS 65-69 rokov, MUŽI MASTERS 70+ rokov

Specific regulations

1. Organisation

The 2016 UEC MTB Marathon European Championships are organized by the Union Européenne de Cyclisme (UEC) in cooperation with the Slovak Cycling federation. The technical organiser is: Sport club HORAL (Mierová 84, Svit, 059 21, Phone: +421 905 288 036, horal@horal.sk ) The event will be organized in accordance with rules of the Union Cycliste Internationale (UCI).

2. Type of event

The event is open to athletes of the Women Elite (WE) 19 years and older and Men Elite (ME) categories 19 years and above. It is also open for all Masters categories Women and Men (30years and above). It is entered on the UCI calendar as a Continental Championship event (UCI CC). Riders can only start in the category which is compatible with his/her national licence.

3. Registration procedure

The National Federations and clubs have to register their riders directly on the website www.horal.sk. Registration is open from 01.04.2017. Deadline for the registration is 10.07.2017. at midnight by Summer Central European time (SCET).

4. Distribution of race numbers

The distribution of the race numbers and the license check will take place at: Race Office located in municipal office of town Svit, (address: Hviezdoslavova ul. 32, Svit 059 21) • on August 11-th. 2017 From 12:00 till 17:00 • on August 12-th. 2017 from 14:00 till 17:00. • on August 13-th. 2017 from 07:00 till one hour before the start.

 

5. Race Office

The Race Office located in municipal office of Svit town, (address – Hviezdoslavova 32, Svit, 059 21 Phone + 421 905 288 036) is open:

• on August 11-th. 2017 From 12:00 till 18:00 • on August 12-th. 2017 from 12:00 till 18:00. • on August 13-th. 2017 from 07:00 till 13:00.

 

6. Team managers’ meeting

Team managers’ meeting, organized in accordance with the article 4.1.026. of the UCI CR is scheduled for 11.08.2017 at 13:00 and 12.08.2017 at 16:00 at the Race Office. Team managers or their representative must attend one of this two team managers meetings.

 

7. Time-keeping

Results will be recorded with the photo finish and RFID Race Timing Systems. Timing chip is attached to the race number.

 

8. Penalties

The UCI penalty scale is the only one applicable.

 

9. Antidoping

The UCI anti doping regulations are entirely applicable to the event. The anti doping tests will take place at the race office.

9. TRACKS and CATEGORIES

2017 UEC EUROPEAN CHAMPIONHIPS MTB MARATHON is open for all women and men categories MASTERS and ELITE.

134km: MEN ELITE, MEN MASTERS 30-34 years, MEN MASTERS 35-39 years, 78km: WOMEN ELITE WOMEN MASTERS 30-34 years, WOMEN MASTERS 35-39 years, WOMEN MASTERS 40-44 years, WOMEN MASTERS 45-49 years, WOMEN MASTERS 50-54 years, WOMEN MASTERS 55-59 years, WOMEN MASTERS 60+ years. MEN MASTERS 40-44 years, MEN MASTERS 45-49 years, MEN MASTERS 50-54 years, MEN MASTERS 55-59 years, MEN MASTERS 60-64 years, MEN MASTERS 65-69 years, MEN MASTERS 70+ years.

[:sk _i=“0″ _address=“0″ theme_builder_area=“post_content“ /][:en _i=“2″ _address=“2″ theme_builder_area=“post_content“ /][: _i=“4″ _address=“4″ theme_builder_area=“post_content“ /]