Stručné informácie o ONLINE registračnom systéme

Online registračný a výsledkový servis SAO slúži na jednoduché a rýchle prihlasovanie na jednotlivé podujatia seriálov SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR ako aj iných pretekov. HORAL je zaradený do obidvoch týchto seriálov. Najväčšou výhodou tohto systému je rýchle a pohodlné prihlasovanie na jednotlivé maratóne pre registrovaných používateľov registračného systému SAO. Pre účastníkov, ktorí doteraz ešte nepoužívali systém SAO je nutná úvodná registrácia.

Brief information about ONLINE registration system

Online registration and result SAO servis serves for simple and quick login for individual events of series SLOVAK XCM TOUR and ŠKODA BIKE OPEN TOUR. HORAL is included to both series. The biggest advantage of this system is quick and comfortable login for individual marathons for registrated users of SAO registration system. For participants, who haven´t used SAO system so far the initial registration is needed.

[:sk _i=“0″ _address=“4.0.0.0″ /][:en _i=“1″ _address=“4.0.0.1″ /][: _i=“2″ _address=“4.0.0.2″ /]