[:sk]

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2017 – 18.ročník – propozície

Termín:                        sobota 12.8.2017,
Usporiadateľ:              ŠK HORAL – ALTO Slovakia, mesto Svit, mesto POPRAD, obce Liptovská Teplička a Šuňava
Riaditeľ pretekov:       Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca:        Pavol Miazdra
Časomiera:                  Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis:      František Teplický, SAO TATRY s.r.o.
Generálny sponzor:     ŠKODA
Oblasť trasy:               Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole
Trasy HORAL:

HORAL Krejzi:             134 km, celkové prevýšenie 4.500 m, (A-trasa – extrém maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre Slovenský pohár muži. Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.
HORAL Lejzi:           78 km, celkové prevýšenie 2.500 m. (B-trasa – maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre SLOVENSKÝ POHÁR ženy. Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti. 
HORAL Senzi:             43 km,celkové prevýšenie 1.350 m. (C-trasa – polmaratón SLOVAK XCM TOUR Trasa Slovenský pohár pre kategóriu Juniori).
HORAL Ízi:                  28 km,celkové prevýšenie 835 m. (D-trasa – štvrťmaratón SLOVAK XCM TOUR). Je to novinka od roku 2013. To už je naozaj niečo iné. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 28 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.
HORAL Dejzi:           17 km celkové prevýšenie 350 m. Lesné asfaltové cesty (len pre rodinné týmy). Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy! 

Charakteristika:          Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.
Pravidlá:                     Pretek je súčasťou seriálov: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM a INTERSPORT MARATHON SERIE. Riadi sa pravidlami SLOVAK XCM TOUR a pravidlami SZC. Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.
Registrácia:                V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (malá ŠPORTOVÁ HALA) v piatok 11.8.2017 od 15:00 do 20:00, alebo v sobotu 12.8.2017 od 6:30 do 10:00 (KREJZI len do 6:45). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca! Pretekári štartujúci v seriáli „Slovenský pohár XCM“ sú povinní predložiť ku kontrole licenciu SZC.

Miesto štartu:
HORAL Krejzi:           
SVIT MsÚ o 7:00 hod.  !!!                            Cieľ: SVIT MsÚ cca od 13:00 do 19:00
HORAL Lejzi:              SVIT MsÚ o 9:00 hod.                                 Cieľ: SVIT MsÚ cca od 12:15 do 16:00
HORAL JUNIOR:        Tieto preteky (súčasť DETSKEJ TOUR PETRA SAGANA sa konajú v nedeľu 13.8.2017 vo Svite pri Kolibe
HORAL Senzi:           
SVIT ISKRA ARÉNA o 10:00 hod.                 Cieľ: SVIT MsÚ cca od 12:00 do 14:00
HORAL Ízi :                
SVIT ISKRA ARÉNA o 10:30 hod.                Cieľ: SVIT MsÚ cca od 11:45 do 13:30
HORAL Dejzi:             SVIT ISKRA ARÉNA o 11:00 hod.                 Cieľ: SVIT MsÚ cca od 11:45 do 13:00
Ceny:                          Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Vyhlásenie výsl.:       HORAL – sobota 18:00. Losovanie tomboly v sobotu večer od 19:00,
Tech. pomoc:            Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.  

Štartovné:                Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora: SK79 0200 0000 0014 7376 0653.
Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 27,-CZK.

Viď. podmienky v článku : https://www.horal.sk/?page_id=1653

cena zahŕňa:

 • technické zabezpečenie
 • profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
 • občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
 • štartovné číslo s menom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
 • výživové doplnky NUTREND
 • suvenír cyklofľaša ŠKODA

Najbližšie zdravotné stredisko: Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica: Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
1 MM Muži 19 – 39 rokov 1978 – 1998
2 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1968 – 1977
3 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1958 – 1967
4 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1957 a skôr
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 1998 a skôr
HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
6 MM Muži 19 – 39 rokov 1978 – 1998
7 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1968 – 1977
8 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1958 – 1967
9 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1957 a skôr
10 ZM Ženy 19 a viac rokov 1998 a skôr
HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
11 JP Juniori 17 – 18 rokov 1999 – 2000
12 MP Muži 19 – 39 rokov 1978 – 1998
13 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1968 – 1977
14 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1958 – 1967
15 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1957 a skôr
16 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 1999 – 2000
17 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1978 – 1998
18 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1968 – 1977
19 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1967 a skôr
 HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
20 Kadeti 15 – 16 rokov 2001 – 2002
21 Juniori 17 – 18 rokov 2000 – 1999
22 Muži od 19 rokov 1998 a skôr
23 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2002 – 2003
24 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 1999 – 2000
25 Ženy od 19 rokov 1998 a skôr
 HORALDEJZI –  Rodinná trať „E“
26 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2003 a neskôr)

  Kategórie pre Slovenský pohár XCM sa vyhodnocujú samostatne. Body do celkového poradia SLOVAK XCM TOUR sa však započítavajú aj účastníkom SP XCM. HORAL JUNIOR – Detská Tour Petra Sagana, kategórie:  

Baby (*) 4 a menej rokov 2013 a neskôr
Mikro 5 – 6 rokov 2011 – 2012
Mili 7 – 8 rokov 2009 – 2010
Mini 9 – 10 rokov 2007 – 2008
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2005 – 2006
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2003 – 2004

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.

Preteky pre deti HORAL JUNIOR v rámci série Detská Tour Petra Sagana sa uskutočnia v nedeľu 13.8.2017 vo Svite pri Kolibe !!!

Občerstvenie
občerstvovacie stanice na trase:
HORAL KREJZI 8x: 17km, 38km, 63km, 78km, 100km, 108km, 123km, 133km
HORAL LEJZI 5x: 17km, 38km, 48km, 63km, 73km
HORAL SENZI 3x: 17km, 31km, 43km
HORAL ÍZI 2x: 17km, 28km
HORAL DEJZI 2x: 10km, 17km
V cieli jedlo + pivo (alebo nealko)
Značenie trás:              Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.
Ubytovanie:                  1. stany v areáli plavárne vo Svite – zdarma + množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu
Prihlášky:                      Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu:

ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Sládkovičova 33
059 21 SVIT
Tel.: +42152 / 7756 885, 7757 122, 7757 158      

Informácie:                   Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)
Protesty:                        Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa
Podmienky:
– Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
– Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
– Odporúčame lekársku prehliadku!
– Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
– Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.

 • Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!
 • Časový limit absolvovania trate je HORAL Krejzi je do 19:00 + splnenie limitov na trase, Lejzi: 7 hodín od   štartu.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
 • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, INTERSPORT MTM SERIES, DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk)
  Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

https://www.horal.sk

ŠKODA BIKE OPEN TOUR partneri

[:en]

ŠKODA HORAL MTB marathon  2017 – 18-th. Anniversery – propositions

Term:                           saturday 12-th. August.2017,
Organizer:                   Sport club HORAL – ALTO Slovakia, town Svit, willages: Liptovská Teplička a Šuňava
Director of race:         Ing. Ivan ZIMA
Main referee:              Pavol Miazdra
Timing:                       Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Results servis:           František Teplický, SAO TATRY s.r.o.
General sponzor:       ŠKODA
Area of  tracks:
           Kozie Chrbty, Nízke Tatry aroud mountain „Kráľova Hoľa“
Tracks HORAL:

HORAL Krejzi:             134 km, total ascending 4.500 m, (A-track – extrem marathon of SLOVAK XCM TOUR. Track for EUROPEAN CHAMPIONCHIP 2017 MEN). Track for Slovak cup MEN. The longiest, hardiest and much beutiful track of HORAL. The problem is, that this track is not for everyone. It is possible to do it only for bikers who train much and regurally. Reward for participants is steeping and view of 1948m. high mountain „Kráľova Hoľa“.

HORAL Lejzi:           78 km, total ascending 2.500 m. (B-track – marathon of SLOVAK XCM TOUR. Track for EUROPEAN CHAMPIONCHIP 2017 WOMEN). Track for SLOVAK CUP WOMEN. Be careful! The name of this track lies.  It is realy inappropriate track for lazy or no-trained bikers.

HORAL Senzi:             43 km, total ascending 1.350 m. (C-track – half marathon of SLOVAK XCM TOUR. Track for Slovak cup category Juniors). This track is real half marathon.

HORAL Ízi:                  28 km, total ascending 835 m. (D-track – quarter marathon of SLOVAK XCM TOUR). This track is news from 2013 year. It is not real marathon. Maybe something like prepare for marathons. This suits for bikers who want to try marathons atmosphere and they are not able to ride real marathon.

HORAL Dejzi:           17 km, total ascending 350 m. Forest asphalt roads. This track is only for family teams. You can ride it also with a child in sidecar.

The organizer reserves the right to change routes!

Characteristic:          MTB marathon in attractive alpine enviroment. Long and heavy steeping. Beutiful views.

Rules:                        The race is part of series: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, SLOVAK CUP and INTERSPORT MARATHONS. It is managed by rules of SLOVAK XCM TOUR and rules of SZC (Slovak cycling association) and UCI.

Registration:              At the race office. SVIT, ul. Štefánikova (small SPORT HALL) on friday 12.August 2016 from 15:00 till 21:00, or on saturday 13. August 2016 from 6:30 till 10:00 (KREJZI only till do 6:45).

Place and time of start and finish:
HORAL Krejzi:          
SVIT at 7:00 hod.  !!!                            Finish: SVIT about from 13:00 till 19:00
HORAL Lejzi:
            SVIT at 9:00 hod.                                 Finish: SVIT about from 12:15 till 16:00
HORAL Senzi:            SVIT at 10:00 hod.                               Finish: SVIT about from 12:00 till 14:00
HORAL Ízi :                
SVIT at 10:30 hod.                               Finish: SVIT about from 11:45 till 13:30
HORAL Dejzi:            
SVIT at 11:00 hod.                               Finish: SVIT about from 11:45 till 13:00
HORAL JUNIOR:        This race (part of DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA) will be on sunday 14. August 2016 from 10:00

Prices:                        For winners (1-st. three places) in all categories prizes. Vinner of KREJZI HORAL voucher for buing of products DEMA (in amoun 500,-€). Main prize in rafle is bicykel ŠKODA in amount 1.500,-€. Total amount of prizes will be more then 3.300,-€.

Ceremony:                  HORAL – saturday at 18:00. Rafle will be on saturday at 19:00,
Tech. support:            On the tracks in refresRichtaríhment areas will be basic tools and basic materials.

Starting fee includes:

– refreshment on the tracks
– at the finish food and beer or non alcoholic drink
– start number with name
– technical support
– professional rescue servis (RESCUE SERVIS s.r.o.)
– souvenir (cycle bottle SKODA)

The nearest helth centre:
Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.

The nearest hospital: Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

Payment of starting fee :
A) bank transfer
B) post transfer on the bank account of organizer

In both cases on accout 1473760653 / 0200 (VÚB Svit), IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. As a variable symbol you use your date of birth in face YYYYMMDD. Copy of payment you bring on registration to the race office.

Categories for all tracks

HORAL KREJZI – EXTREM MARATHON – Extremly long distance „A“
1 MM Men 19 – 39 years old 1977 – 1997
2 MMM Men MASTERS B 40 – 49 years old 1967 – 1976
3 MBM Men MASTERS C 50 – 59 years old 1957 – 1966
4 MCM Men MASTERS D 60 years old and more 1956 and earlier
5 ZM Women 19 and more years old 1997 and earlier
HORAL LEJZI – MARATHON – Long distance „B“
6 MM Men 19 – 39 years old 1977 – 1997
7 MMM Men MASTERS B 40 – 49 years old 1967 – 1976
8 MBM Men MASTERS C 50 – 59 years old 1957 – 1966
9 MCM Men MASTERS D 60 years old and more 1956 and earlier
10 ZM Women 19 and more years old 1997 and earlier
HORAL SENZI – HALF MARATHON – Middle distance „C“
11 JP Juniors 17 – 18 years old 1998 – 1999
12 MP Men 19 – 39 years old 1977 – 1997
13 MMP Men MASTERS B 40 – 49 years old 1967 – 1976
14 MBP Men MASTERS C 50 – 59 years old 1957 – 1966
15 MCP Men MASTERS D 60 years old and more 1956 and earlier
16 ZJP Juniors women 17 – 18 years old 1998 – 1999
17 ZP Women 19 – 39 years old 1977 – 1997
18 ZMBP Women MASTERS B 40 – 49 years old 1967 – 1976
19 ZMCP Women MASTERS C 50 years old and more 1966 and earlier
 HORAL IZI – QUARTER MARATHON – Short distance „D“
20 Kadets 15 – 16 years old 2000 – 2001
21 Juniors 17 – 18 years old 1999 – 1998
22 Men from 19 years old 1997 and earlier
23 ZKŠ Kadets women 15 – 16 years old 2001 – 2002
24 ZJŠ Juniors women 17 – 18 years old 1998 – 1999
25 Women from 19 years old 1997 and earlier
 HORAL DEJZI –  Family track „E“
26 R Family Adult from 18 years old + child till 14 years old (from year of birth 2002)

 HORAL JUNIOR – Detská Tour Petra Sagana, categories:

Baby (*) 4 and less years old 2012 and later
Mikro 5 – 6 years old 2010 – 2011
Mili 7 – 8 years old 2008 – 2009
Mini 9 – 10 years old 2006 – 2007
Mladší Žiaci 11 – 12 years old 2004 – 2005
Starší Žiaci 13 – 14 years old 2002 – 2003

(*) – Category Baby is non competition!
All categories are for boys and girls separately. They will have together race only in case of low number of participants.

Race for children HORAL JUNIOR (part of series Detská Tour Petra Sagana) will take place on sunday 14. August 2016 !!!

Refreshment:              refreshment point on tracks:

HORAL KREJZI 6x
HORAL LEJZI 4x:
HORAL SENZI 3x:
HORAL ÍZI 2x:
HORAL DEJZI 2x:
+ At finish line: food + beer (or non alcoholic drink)

Marking of tracks:              By rules of UCI: directional arrow (white tables with red arrow). It shows changes of tracks, crossings, changes and all potentially dangerous situations.
supplementary markings: by PE tapes and by color arrows painted on asphalt , rocks, trees…

Acommodation:                  tents at area of swimming pool in Svit – free + many pensions and hotels around town Svit
Registration :                      By ON-LINE registration system. Or printed and filled registration form send by post + confirmation of payment starting fee on address:

ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Sládkovičova 33
059 21 SVIT
Tel.: +421 52 7756 885, 7757 122, 7757 158
      

Information:                   Continuosly on web page www.horal.sk. Or by phone from 08:00 till 15:00 on address above or phone numbers (Mr. Ivan ZIMA).

Protests:                        You can give protest by written form immediately after you get the finish at the race office. No later then 15 mins. before ceremony. Deposit is 20,-€. In case of unqualified protest the deposit will not be return.

Conditions:                   The race will take place in all weather conditions. In case of extremly cold weather the organizer reserves the right to change tracks.

Marathon participants will take place on race on your own risk. The race will take place at full traffic and without traffic restrictions. Participants are obliged to observe all traffic regulations.
We recommend a medical examination!
Participants under 18 years are required for written approval from their parents! – Person under 15 can only attend HORAL SENZI or HORAL ÍZI routes.
HORAL DEJZI route is only for families (adult + child). Child can ride its own bike, or can be ridden by its parent. Maximum age of child is 14 years.

 • Modern bicycle helmet with a basis of polystyrene molding, is required throughout the passing track (even for a child in a family team) !!! The helmet must be firmly clamped on the head of a participan!
 • Time limit for passing track HORAL KREJZI is till 19:00 hrs. + Fulfilments time limits on the routes.
 • Participants note that during the race will be on the track causing Photo Service Partner event. At the same time, in this context participants are giving consent to the forwarding of information by e-mail from a partner of the event, referring to photos. This consent is valid for a maximum of 15 days after the end of the event.

https://www.horal.sk

 

[:]