3. Návšteva našich dobrovoľníkov – Salzkammergut Trophy (AUT)

3. stretunutie projektu ENI hostil slávny SALZKAMMERGUT TROPHY v krásnom horskom prostredí rakúskeho mesta Bad Goisern. Letné počasie počas pretekov sa veľmi rýchlo zmenilo na veľmi daždivé počasie, ktoré preverilo nie len pretekárov ale aj samotných organizátorov.

Po piatočnom úvodnom stretnutí sme sa hneď pustili do pomoci prípravy prvého preteku jednokoliek, pripevňovali sme banery a reklamné tabule na ochranné oplotenie v priestore štartu a cieľa pretekov. V podvečerných hodinách sa konali preteky v zjazde na jednokolkách , kde sme sa rozdelili a zodpovedali sme za bezpečný prechod jazdcov po trati. Preteky prebehli úspešne bez závažných problémov.

Sobotňajšie veľmi pochmúrne počasie neodradilo jazdcov od náročného preteku. Pozreli sme si záujímavý štart trasy B (119 km), v ktorom jazdci bolí púšťaní na trať v niekoľkých štartovných vlnách. Po úspešnom štarte sme sa podielali na príprave After Race Party, kde sme premiestňovali stoly, stoličky, svetelnú a zvukovú techniku, a postavili sme bar zo stolov a lavičiek. Potom sme sa presunuli do mesta Bad Ischl , kde sme kompletne pripravili priestor štartu, vrátane pripevňovania banerov a umiestňovania bezpečnostných zábran. Po úspešnom štarte sme areál následne demontovali. Presunuli sme sa pozrieť na priebeh pretekov na občerstvovaciu stanicu vo Weissenbachu. Počasie celý deň bolo upršané , ale v tom čase začalo pršať ešte viac. Našťastie sa nikomu nič nestalo a vo večernýh hodinách sme sledovali ako poslední jazdci prichádzahú do ciela po viac ako 16 hodinách na trati (trať A – 210 km). Následne po vyhodnotení pretekov nasledovala after párty.

V nedeľu sme zažili z celých pretekov najhoršie počasie, v ktorom museli mladí Juniory zdolať nie len svojich súperov ale aj počasie. Náše pôsobenie na pretekoch zakončilo posledné stretnutie organizátorov, kde sa premietali video reporty z maďarského Crosskovácsi a nakoniec po spoločnej rozlúčke sme vyrazili na cestu domov.

Ďakujeme veľmi prekne, že sme sa mohli zúčastniť SALZKAMMERGUT TROPHY. Odniesli sme si veľa krásnch zážitkov a skúseností z pretekov, ktoré by sme radi aplikovali aj na preteky HORAL. Tešíme sa na stretnutie projektu ENI u nás na Slovensku.

Za ŠK HORAL SALZKEMMERGUT TROPHY zúčastnili dvaja mladí dobrovoľníci Eduard a Ján. Spolu s nimi vycestovali aj naši lídri projekti Ivana a Ivan.

 

Viac o ENI si môžete prečítať na webe:

https://www.mtb4eu.net/sk/domov

Aktuálne informácie na FB profile:

https://www.facebook.com/ENI-ENcourage-Involve-Engage-419546768788808/

Translate »